1. SMSစာသားအတွက် ပြင်ဆင်လိုပါက Menu List ထဲမှ 


 SMS ချိန်ညှိခြင်း(SMS Setting)ကို နှိပ်ပါ။
2.အော်ဒါဆိုင်းငံ့ခြင်း(Order pending)မှစာသားကိုပြင်ဆင်လိုပါကအော်ဒါဖျက်သိမ်းခြင်း(Order Cancel)မှစာသားကိုပြင်ဆင်လိုပါကအော်ဒါအတည်ပြုခြင်း(Order Confirm)မှစာသားကိုပြင်ဆင်လိုပါကပြင်ဆင်မူပြီးဆုံးပါက သိမ်းမည်(Save) ကိုနှိပ်ပါ။