1. လိုချင်သည့် item ကိုရွေးချယ်ပါ။၂. ဝယ်လိုသော item ကိုနှိပ်ပါ။၃. Cart icon ကိုနှိပ်ပါ။၄.ဝယ်ယူမည့် item စုံလျင် Check out button ကိုနှိပ်ပါ။၅.OK ကိုနှိပ်ပါ။
၆.အမှန်ခြစ်ကိုနှိပ်ပြီး POS ဖြင့် Check out လုပ်ခြင်းပြီးဆုံးပါပြီ။